Política de qualitat

L’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia té com a missió impulsar i coordinar polítiques d’ocupació i el desenvolupament empresarial sostenible i fomentar la innovació i la responsabilitat social al nostre territori, treballant a través de les tres branques principals:

  • Àrea de dinamització empresarial, amb l’objectiu d’impulsar el creixement, la consolidació i fer visibles les empreses locals, i donar suport al teixit productiu i empresarial del municipi com a generador principal de l’activitat econòmica i sociolaboral.
  • Àrea d’emprenedoria, per dur a terme actuacions com a iniciativa d’impuls a l’activitat econòmica del municipi i amb l’objectiu de contribuir a reviure l’activitat empresarial i comercial, assegurar la requalificació i capacitació professional i incrementar la competitivitat, per tal de garantir la sostenibilitat econòmica del municipi.
  • Àrea de polítiques actives d’ocupació, que pretén beneficiar els col·lectius més vulnerables, com són joves, aturats de llarga durada, majors de 45 anys i dones, per tal de millorar-ne l’ocupabilitat.

L’abast del sistema de gestió de qualitat recull els programes de formació i de foment de l’ocupació de l’àrea de polítiques actives d’ocupació, com a organització. L’alta direcció de l’organització estableix, implementa i manté com a base de la seua política de qualitat la responsabilitat i el compromís dels requisits aplicables, així com el compromís de millora continua del sistema de gestió de qualitat de l’àrea de polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Per tal d’aconseguir aquest compromís:

  • Es defineixen els objectius de qualitat i se’n realitza el seguiment, conjuntament amb els indicadors.
  • Es defineixen les responsabilitats, funcions i autoritats del personal de l’organització.
  • S’implanten processos i procediments per garantir el compliment del sistema d’acord amb els requisits establerts.
  • Es garanteixen unes condicions de treball adequades i un bon ambient laboral a l’organització.
  • Es realitza una anàlisi de les necessitats i expectatives de les parts interessades, per garantir el compromís amb elles i la satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb el servei.

El compliment d’aquestes bases permet a l’àrea de polítiques actives d’ocupació garantir el compromís i el treball focalitzat en la millora contínua dels processos i que el servei prestat sigui de qualitat, d’acord amb els requisits del sistema de gestió basat en la norma UNE EN ISO 9001:2015.

Descarregar document original de l’Agència de Desenvolupament Local de les polítiques actives d’ocupació

keyboard_arrow_up